MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA /ON LINE/

UDZIAŁ I ROLA POLONII AMERYKAŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH POMIĘDZY USA I POLSKĄ W XX I XXI WIEKU

ORGANIZOWANA PRZEZ

ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
MISJĘ POLSKĄ W ORCHARD LAKE SCHOOLS
KOALICJĘ POLONII AMERYKAŃSKIEJ
KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ – ODDZIAŁ ZACHODNIEJ FLORYDY
ORGANIZACJA KONFERENCJI WSPARTA Z FUNDUSZY KPRM .
9-10 października 2020 r.

Orchard Lake Schools
3535 Commerce Rd.
Orchard Lake, MI 48324

Numery 1-5 oraz tytuły poszczególnych części Konferencji zaznaczone kolorem czerwonym stanowią zakres Programu nagrania wideo  z tej Konferencji i zawierają Linki

 

1.Uroczysta Msza Świeta ma rozpoczęcie Konferencji
Link: https:Wideo z uroczystej Mszy Św.

Piątek, 9 października 2020

Msza św./Błogosławieństwo w kaplicy kampusu Orchard Lake Schools w intencji Ojczyzny oraz Polaków mieszkających poza granicami Kraju celebrowana przez ks. dra Damiana Chrzanowskiego.

2.Oficjalne otwarcie Konferencji
Link: https:Wideo z otwarcia konferencji

Inauguracja konferencji:
– odegranie amerykańskiego i polskiego hymnu narodowego
– wystąpienie powitalne gości i uczestników konferencji przez Gospodarza Orchard Lake Schools: ks. Damiana Chrzanowskiego
– mgr Walter Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Główny organizator konferencji – cel i zakres tematyczny konferencji.
– wystąpienia VIP gości oficjalnych, Ministra Jana Dziedziczaka, przedstawicieli rządu i parlamentu: Marszałka Seniora Sejmu RP ministra Antoniego Macierewicza, organizacji polonijnych prezesów: Jana Małka- współzałożyciela Instytutu Polonia oraz Instytutu PAFERE, i innych.
– uroczystość przyznania Orderu “Krzyż Polonii” Światowej Rady Badań nad Polonią: Magister Ewie Wysdze, Magister Hannie Panishavie, Profesorowi Witoldowi J. Lukaszewskiemu, Profesorowi Wiesławowi Janowi Wysockiemu, Doktorowi Jackowi Cholewskiemu. Uroczystość prowadzą: Przewodniczący Kapituły Orderu prof. Wiesław Wysocki - członek Zarządu ŚRBnP oraz Wiceprezes ŚRBnP do spraw naukowych Ks, prof. Waldemar Gliński.
- uroczyste przedstawienie laureatów konkursu na esej historyczny w związku z 80-tą rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Przedstawia Przewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Polonia mec. dr Maria Szonert Binienda.

3.Referaty pierwszego dnia Konferencji.
Dyskusja panelowa.
Link:Wideo z pierwszego dnia konferencji

Referaty wygłoszone 9 Pażdziernika 2020r.

Blok I: W imię Boga za naszą i waszą wolność – wkład Polonii USA w polskie dążenia niepodległościowe 1914-1920. Polonia Amerykańska w XX wieku.
(moderator –mgr. Walter Wiesław Gołębiewski)

1.WYKŁAD INAUGURACYJNY: Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy, Wiceprezes do Spraw Polskich Koalicji Polonii Amerykańskiej): Rola i udział Polonii amerykańskiej w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
2.mgr Waldemar Biniecki (redaktor naczelny Kuryer Polski, Milwaukee, WI, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego): Historia i znaczenie Kuryera Polskiego i jego współczesna rola w stanie Wisconsin.
3.Prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński (Prezes Instytutu Oskara Haleckiego w Kanadzie, Ottawa): Zarys działalności Oskara Haleckiego na emigracji w latach 1940 – 1973 – Szermierz wolności Polski.
4.Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski, ŚRBnP): Udział Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w armii amerykańskiej w czasie I wojny światowej, jego historyczny, polityczny, społeczny i militarny wymiar.
5.Mgr Kamil Marek Leszczyński (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów): „Łomżyński” zaciąg do Armii Hallera w Stanach Zjednoczonych. 100 biogramów hallerczyków w źródłach archiwalnych.
6.Dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów): Łomżyńscy emigranci w USA – korzenie i dziedzictwo kulturowe mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej (komunikat z realizacji projektu).
7.Dr hab. Marek P. Deszczyński (Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Historii Wojskowej): Bariery zbliżenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki u progu II wojny światowej. Zarys problemu.
8. Prof. dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ŚRBnP): Zakres, charakter i organizacja pomocy ze strony amerykańskiej dla Polaków w kraju i poza jego granicami na początku II wojny światowej.
Moderatorzy: mec. dr Maria Szonert Binienda, ks. dr Damian Chrzanowski, mgr. Wiesław Gołębiewski.

4.Referaty drugiego dnia Konferencji Część I
Link:Wideo z I części drugiego dnia

Sobota, 10 października 2020

Blok II: Udział Polonii amerykańskiej w walce z systemami totalitarnymi i jej starania w utrzymaniu własnej tożsamości. Polonia USA wobec współpracy polsko-amerykańskiej we współczesnych uwarunkowaniach

1.Minister Antoni Macierewicz: Filary stosunków transatlantyckich w dobie globalnych niepewności.
2.Prof. dr hab. Piotr Bajda (UKSW): Czy nadchodzi czas Europy Środkowej? Inicjatywa Trójmorza w polityce zagranicznej RP i USA.
3.Płk Maciej Zaborowski (Szef Zespołu ds. Rywalizacji Mocarstw oraz Azji Środkowej i Południowej w Połączonej Grupie Analiz Strategicznych USCENTCOM): Znaczenie regionu ‘trójmorza’ i Rzeczypospolitej Polskiej dla polityki i strategii USA w odniesieniu do światowej rywalizacji mocarstw – rola Polonii we wspieraniu wysiłków rządu RP i otwieraniu Ameryki na perspektywę polską.
4.Komandor rez. mgr inż. Cezary Pyłat: Starania Polonii amerykańskiej o przyjęcie Polski w struktury Sojuszu Północno-Atlantyckiego, w kontekście bezpieczeństwa narodowego RP.

Orchard Lake Schools – wideo w czasie 5 minutowej przerwy

5.Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW, Wydz. Nauk Historycznych): Obchody Millenium 1966 w USA – ważny etap w walce Polonii o Niepodległą.
6.Ks. dr Błażej Michalewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Polskie żeńskie zgromadzenia zakonne w USA.
7.Ks. dr. Andrzej Gorczyca MIC (ks. Proboszcz Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego, St. Petersburg, Florida 33704): Wpływ Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge na zachowanie polskości emigracji polskiej w USA.
8.Dr Monika Wiśniewska (Instytut Historii Nauki PAN): Szkolnictwo polonijne w Stanach Zjednoczonych w XX wieku.
9.Red. Andrzej Cierkosz (Prezes Fundacji Dobrej Polskiej Szkoły): Drogi do utrzymania języka polskiego w zmieniającej się sytuacji demograficznej Polonii w USA po latach 80’. Znaczenie polsko-angielskich programów dwujęzycznych w amerykańskich szkołach publicznych dla rozwoju i siły polskiej diaspory w USA.


5.Referaty drugiego dnia Konferencji. Dyskusja panelowa.
Zakończenie Konferencji
Link:Wideo z II części drugiego dnia

Orchard Lake Schools – wideo w czasie 5 minutowej przerwy

10. Dr Artur Mariusz Trudzik (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Literatury i Nowych Mediów, Wydział Humanistyczny, ŚRBnP): Pierwsza dekada funkcjonowania Okręgu Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”) w Stanach Zjednoczonych.
11. Dr hab. Joanna Pyłat (ŚRBnP): Wpływ Polonii amerykańskiej na postawę Stanów Zjednoczonych wobec kwestii zbrodni katyńskiej.
12. Dr Maria Szonert Binienda (Prezes Libra Institute, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polonia Institute): Katastrofa Smoleńska w kontekście stosunków Polska-USA.
13. Inż. Edward S. Cyran (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. Tadeusza Kościuszki - Chicago, USA): Zaangażowanie Polonii amerykańskiej w budowie sojuszu Polski z USA w XX i XXI wieku.
Dyskusja – Moderatorzy: mec. dr Maria Szonert Binienda, ks. dr Damian Chrzanowski, mgr Wiesław Gołębiewski.
Zakończenie konferencji. Wystąpienia pożegnalne: ks. Damian Chrzanowski, oraz podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji i Uczestnikom przekazane przez prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią Waltera Wiesława Gołębiewskiego.