Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią (stan z 2022r)

 1. Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes (USA)
 2. prof. dr hab. Waldemar Gliński – Wiceprezydent do spraw naukowych (Polska)
 3. Joanna Pyłat – Wiceprezydent (WB, Polska)
 4. Ewa Wysga – Sekretarz Generalny (Polska)
 5. Inż. Jacek Cholewski – Skarbnik (Australia, Polska)
 6. dr hab. Wiesław Wysocki – Członek Zarządu (Polska)
 7. dr. Maria Szonert-Binienda – Członek Zarządu (USA)
 8. Senator RP Piotr Andrzejewski – Członek Zarządu (Polska)
 9. Hanna Panisheva – Członek Zarządu (Białoruś)
 10. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – Członek Zarządu (Polska)
 11. dr. Zbigniew Malczewski – Członek Zarządu (Brazylia)
 12. Agnieszka Bogucka – Członek Zarządu (Polska)
 13. Kielich Rainka Hanna – Członek Zarządu (Polska)
 14. mgr Aneta Hoffmann – Członek Zarządu (Polska)