Członkami Swiatowej Rady Badań nad Polonią może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia /bez względu na narodowość/, która deklaruje przestrzeganie STATUTU ŚRBnP i ma dwie osoby wprowadzające będące już członkami  ŚRBnP.

Należy wypełnić DEKLARACJĘ ŚRBnP uzyskać poparcie dwóch osób wprowadzających i przesłać na adres podany w Deklaracji. 

Zarząd ŚRBnP podejmuje decyzję o przyjęciu nowych członków na kolejnym posiedzeniu Zarządu, a ostateczna akceptacja nastepuje na dorocznym Walnym Zgromadzeniu ŚRBnP.  

 

Kliknij poniżej aby ściągnąć deklaracje:

             

             Deklaracja