W dniu 8 października 2022 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się tegoroczna, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią przy współpracy z Instytutem Nauk Historycznych UKSW, Światowym Stowarzyszeniem „Republika Polonia” oraz Fundacją Polonia Semper Fidelis. Tegorocznym tematem konferencji była „Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych w podtrzymywaniu więzi narodowych oraz tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polaków poza granicami Kraju”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk polskich na świecie, a także naukowcy i społecznicy zajmujący się na co dzień tematyką polonijną.

Konferencja tradycyjnie rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po czym nastąpiło przemówienie otwierające konferencję Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią – Waltera Wiesława Gołębiewskiego. Po nim głos zabrali szacowni, zaproszeni goście: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współorganizator konferencji) oraz Jan Badowski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Część inauguracyjną tegorocznej konferencji zakończyła uroczystość wręczenia przez ks. prof. dr hab. Bernarda Kołodzieja wyróżnionym w tym roku przez Kapitułę odznaczenia Krzyż Polonii za pracę na rzecz Polonii i Polaków na świecie. W 2022 r. do grona odznaczonych dołączyli: prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, dr hab. Joanna Pyłat oraz Aneta Hoffmann. Na tym została zakończona pierwsza część konferencji.

 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się dwuczęściowa sesja referatów konferencyjnych, prezentowanych przez badaczy z Polski i środowisk polonijnych. Poniżej prezentujemy większość zaprezentowanych w czasie konferencji wystąpień.

 

mgr Walter Wiesław Gołębiewski (ŚRBnP, Stowarzyszenie „Republika Polonia”):

Światowa Rada Badań nad Polonią i jej rola w utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polonii i Polaków za granicą

 

 

dr hab. Joanna Pyłat (ŚRBnP):

Światowa Rada Badań nad Polonia – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

 

dr Maria Szonert-Binienda (ŚRBnP, Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”):

Działania polityczno-prawne Polonii Amerykańskiej w sprawie ludobójstwa katyńskiego w latach 2010-2020

 

 

dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW (ŚRBnP, UKSW):

Działalność wydawnicza Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto

 

dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (ŚRBnP):

Rozwój i znaczenie polskiej prasy w Niemczech do 1939 roku

 

 

prof. dr hab. Jacek Knopek (Politechnika Koszalińska w Koszalinie):

„Spod znaku Afrodyty” – periodyk Polonii cypryjskiej

 

 

dr Błażej Michalewski (ŚRBnP):

Media katolickie jako element zachowania tożsamości narodowej Polaków na emigracji

 

 

mgr Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku):

„Biuletyn” Misji Katolickiej w Szwajcarii i jego rola w integracji diaspory polskiej (1950-2022).

 

 

Dyskusja panelowa o treści i funkcji portalu edukacyjnego ŚRBnP

"Dziedzictwo kulturowe Polonii i Polaków poza granicami kraju"

 

 

Galeria foitigrafii z Konferencji na stronie Facebook SRBnP

 

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat treści i funkcji tworzonego w bieżącym roku dzięki dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów portalu edukacyjnego Światowej Rady Badań nad Polonią „Dziedzictwo kulturowe Polonii i Polaków poza granicami Kraju”. Wprowadzenie do wstępnych założeń tego planowanego jako projekt wieloletni zadania przedstawili Prezes ŚRBnP – Walter Wiesław Gołębiewski oraz redaktor portalu – dr hab. Joanna Pyłat, po czym odbyła się długa dyskusja z udziałem wszystkich zebranych osób.

 

Konferencja została dofinansowana ze środków budżetu państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu „Polonia i Polacy za granicą 2022”