Zasady Członkowstwa w Światowej Radzie Badań nad Polonią są następujace:

 

  • Członkiem zwyczajnym ŚRBnP może zostać każda osoba powyzej 21-roku życia (niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy narodowości), która złoży Deklarację Członkowską oraz uzyska poparcie Członka Rady - wprowadzającego.
  • Ostateczna decyzja o przyjęciu nowego członka Rady odbywaja się na corocznym Zebraniu Zarządu lub Walnym Zgromadzeniu (poprzez głosowanie - większosciowe).
  • Utrata członkowstwa następuje automatycznie w przypadku decyzji Zarządu Rady o skreśleniu z listy Członkow Rady lub z powodu zaleglości w płaceniu składki Członkowskiej przekraczającej 31. grudzień (za dany rok kalendarzowy).

 

Zainteresowani członkowstwem w ŚRBnP proszeni są o wypełnienie załączonego formularza i nadesłanie go na adres Rady. Deklarację członkowską można pobrać klikając TU (ok. 1,30 MB - *.doc)