Światowa Rada Badań nad Polonią serdecznie zapraszana konferencję naukową pt.: "Polskie uchodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu" mającej na celu przypomnienie losów Polaków tamtego pokolenia. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 24-25 października 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Żeby odczytać zaproszenie kliknij tutaj

W celu zgłoszenia na konferencję zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, klikając w tym miejscu.