Sprawozdanie z II Sympozjum im. Oskara Haleckiego

Polish Canadians Contribution to Canada: Commemorating Canada’s 150th Anniversary

W dniach 27-28 X 2017 r. obradowało w Ottawie II Sympozjum im. Oskara Haleckiego, zatytułowane Polish Canadians Contribution to Canada: Commemorating Canada’s 150th Anniversary, zorganizowane przez Instytut im. Oskara Haleckiego oraz Światową Radą Badań nad Polonią ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą realizowanego przez Senat RP.

            Sympozjum poprzedziła uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji dra Andrzeja Kurnickiego – Ambasadora RP w Kanadzie, podczas której odczytano listy gratulacyjne Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią – Waltera Gołębiewskiego. Wykład inauguracyjny zatytułowany Reflections on Polish Canadians on Canada’s 150th Anniversary wygłosił dr inż Aleksander Maciej Jabłoński. W tej części Sympozjum wygłoszono też następujące wykłady (jako tzw. Keynote Lectures): prof. Marek Chodakiewicz z Institute of World Politics, Washington, D. C. - Canada – Poland – USA and Intermarium oraz prof. Kazimierz Braun, State Univeristy of New York at Buffalo – Polish Theatre in Canada. W ramach Sympozjum odbyły się trzy sesje: Session I – Polish Missionaries in Canada (ks. prof. dr hab. Paweł Zając, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński), Session II – Canadian Polish Military Cooperation (gen. Robert Williams, Edward Poznański, Roman Baraniecki), Session III – Polish Engineers in Canada (inż. Maciej Zaremba, inż Wojciech Remiesz).

            Ostatnim punktem programu Sympozjum był Panel Session na temat przyszłości Polonii. Wystąpili w nim Ludwik Klimkowski – Wiceprezes KPK ds. kanadyjskich i Przewodniczący Tribute to Liberty, Krzysztof Zawitkowski – Polonia Institute z Kaliforni, Paweł Wołowski – I Sekretarz Ambasady RP w Ottawie.

W dniu 28 października 2017 r., tuż przed zamknięciem obrad II Sympozjum, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Instytutem Naukowym im. Oskara Haleckiego w Ottawie. Jej sygnatariuszami byli ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński jako pełnomocnik Jego Magnificencji Rektora UKSW – ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego oraz Prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego – dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński. Współpraca realizowana będzie przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego poprzez prowadzenie wspólnych projektów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, w zakresie wielokierunkowych badań nad dziejami emigracji polskiej w Kanadzie oraz polsko-kanadyjskiej współpracy w XX w.

ks. dr hab. Waldemar Gliński