Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej zaprasza na
międzynarodową konferencję pt: "Sposoby eksterminacji w systemie niemieckim i sowieckim", która odbędzie się dnia 12 maja 2016 r. 
 
Szczegóły (kliknij tutaj)