Materiały Video - Zwiastun

 

 

 

 O Światowej Radzie Badań nad Polonią mowi jej Prezes mgr. Walter Wiesław Gołebiewski.

 

 

 Konferencja - Przywództwo polonijne

 

jego rola oraz wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emeigracji

 

 

 

 Uroczyste odśpiewanie hymnu Polski, Wystąpienie Pana Prezesa ŚRBnP mgr Waltera Wiesława Gołębiewskiego

 

 

 

  Uroczyste powitanie gości

 

 

 

  Wystąpienia zaproszonych gości

 

 

 Konsekwencje deportacji

 

oraz losy Polaków na wschodzie po agresji sowieckiej na Polskę 1939 r.

 

 

 

 Uroczystość wręczenia Prezesowi Światowej Rady Badań nad Polonią -- Walterowi Wiesławowi Gołębiewskiemu Medalu

 

za Zasługi dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.

 

 

 Prof. zw. dr hab. dr h.c. Zbigniew Piasek (ŚRBnP): komunikat w sprawie publikacji Encyklopedia XXI wieku Polonii świata.

 

Promocja Polonii i Polski w świecie.

 

 

 Dr Roland Łukasiewicz (ŚRBnP, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie): „Na nieludzkiej Ziemi": zesłania Polaków po 39 roku.

 

 

 Ks. prof. zw. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II): Ukryte i jawne

 

duszpasterstwo Polaków deportowanych do ZSRR 1940-42.

 

 

 Master's of Science Amanda Chalupa( McGill University, Kanada): The adjustment and consequences of childhood in

 

Soviet labour camps: An intergenerational and crosscultural perpective (Przystosowanie dzieci

 

do warunków obozowych oraz konsekwencje ich pobytu w łagrach w perspektywie międzypokoloniowej i transkulturowej).

 

 

 Dr Michał Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej):

 

Polityczne i wojskowe aspekty ewakuacji wojska polskiego z ZSRR w 1942 r.

 

 

 

 Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

 

Politechniki Koszalińskiej): Losy polskich dzieci po ewakuacji ze Związku Sowieckiego do Iranu 1942 r.

 

 

 

 Dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski): Polscy obywatele wyznania prawosławnego w Iranie

 

i na Bliskim Wschodzie (1942-1943).

 

 

 

 Dr Norbert Wójtowicz (IPN Oddział we Wrocławiu): Związek Patriotów Polskich jako sposób na przeżycie

 

polskich zesłańców w obwodzie aktiubińskim.

 

 

 

 Dr Artur Górski (poseł na Sejm RP, czł. Komisji Łączności z Polakami za Granicą): Deportowani i zniewoleni.

 

Sytuacja Polaków -- mieszkańców Wileńszczyzny po 1945 r.

 

 

 

 Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński (UKSW, ŚRBnP): Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie.

 

 

 

 Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ŚRBnP): Polityka

 

III Rzeczypospolitej wobec Polaków na Wschodzie.

 

 

 

 Mec. dr Maria Szonert-Binienda (Libra Instytut, ŚRBnP): Sybiracy w USA -- charakterystyka i znaczenie.

 

 

 

 Dr Adam Radomski (UKSW): Korespondencja żołnierzy II Korpusu z ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej

 

dr Kazimierzem Pappe.

 

 

 

 Michał Antonowicz (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu): Obrzędowość pogrzebowa

 

w warunkach łagrowych.

 

 

 

 Wystąpienie Sybiraczki mieszkającej obecnie w Manchasterze w Wielkiej Brytanii

 

 

 

  Prof. dr hab. Wiesław Wysocki o "Golgocie Wschodu"

 

 

 

 Lic. Joanna Kurczab (UKSW): Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej w kategoriach ludobójstwa wymierzonego

 

w Naród II Rzeczypospolitej.

 

 

 

 Dyskusja konferencyjna

 

 

 

  Podziękowanie Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią za uczestnictwo w konferencji.

 

 

 Materiały Video - Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

 

 

 

 Konferencja Światowej Rady Badań nad Polonią, Warszawa 2014

 

 Konferencja Światowej Rady Badań nad Polonią, Warszawa 2014

 

 

 Materiały Video - Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii

 

 Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii,

 7-8.11.2014r. - Inauguracja konferencji

 

 Kongres Polonii Kanadyjskiej 7-8.11.2014r.

 - wystąpienie Ambasador Kanady Alexandry Bugailiskis

 

 Kongres Polonii Kanadyjskiej 7-8.11.2014r.

 - Wystąpienia zaproszonych gości

 

 Inauguracja Międzynarodowej Konferencji ŚRBnP "Kongres Polonii Kanadyjskiej".

 Wystąpienie Pana Dyrektora Pana Dyrektora Wojciecha Ticińskiego

 z MSZ RP i Prezesa Kongresu Polonii w Kanadzie

 

 Wystąpienie Prezesa ŚRBnP i Prezesa Światowej Rady Polonii

 i Wiceprezesa Kongresu Polonii w Kanadzie

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. I

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. II

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. III

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. IV

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. V

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. VI

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. VII

 

 Międzynarodowa Konferencja ŚRBnP - "Kongres Polonii Kanadyjskiej"

 Wystąpienia prelegentów, cz. VIII

 

 Wystąpienia prelegentów, cz. IX.

 Zakończenie konferencji - "Kongres Polonii Kanadyjskiej

 - 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii"