Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem:

  • "Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na Wschodzie po agresji sowieckiej na Polskę 1939 r."

    Czytaj więcej...

Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Konferencja naukowa 24 maja 1994 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński, Andrzej Suchcitz, 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Gminy i Miasta Odolanowa. 

Czytaj więcej...

Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

Książka ukazała się dzięki finansowej dotacji Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) w Londynie.

Czytaj więcej...