Szanowni Państwo
Przyjaciele i Sympatycy Harcerstwa Polskiego
Druhny i Druhowie
Droga Polonio,

Czytaj więcej...

"Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamoœci narodowej mniejszoœci polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich",

która odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2014 roku, 
Informacje>>> Pobierz zaproszenie, karta zgłoszeniowa: Pobierz kartę zgłoszeniową

  • Zaproszenie na konferencję "KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – 70 LAT W SŁUŻBIE NARODOWI, OJCZYNIE I POLONII"

    Czytaj więcej...

  • PROTOKÓŁ Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Światowa Rada Badań nad Polonią, Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. >>> Pobierz
  • Zaproszenie na konferencję "BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW">>> Pobierz
  • Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 8 czerwca 2013 r. >>> Pobierz