Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej

na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

30 lipca 2014 roku

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

 

Szczegóły tutaj