"Zaolzie i Zaolziacy"

Konferencja międzynarodowa pod honorowym patronatem Konsul RP Pani Anny Olszewskiej

Konferencja międzynarodowa pod honorowym patronatem Konsul RP Pani Anny Olszewskiej

Organizowana przez:
- Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej,
- Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie
- Instytut Politologii, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- Sekcję Ludoznawczą przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
- Sekcję Zaolziańską Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
- Światową Radę Badań nad Polonią
- Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Miejsce konferencji
Dom ZG PZKO w Czeskim Cieszynie, ul. Božkova / Bożka 16
Dom PZKO w Jabłonkowie, Mariánské náměstí / Rynek Mariacki 18


Termin konferencji
1-2 sierpnia (piątek-sobota) 2014 roku

Szczegóły tutaj